Årsmøde og generalforsamling 2024

På folkehjem i Aabenraa

Afholdelsesdato: 30. maj 2024 - kl. 19:00

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af ordstyrer

2. Beretning ved formand Peder Moltesen Ravn

3. Regnskab ved kasserer Anne Mellergaard

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen følgende afgår efter tur:

a.) Kirsten Dahlmann, Skærbæk

b.) Ingelise Duus, Fjelstrup

c.) Kirstine Lauridsen, Ø. Lindet

d.) Ove Kirk Andersen, Kelstrup (Modtager ikke genvalg)

e.) Povl Chr. Callesen, Brobøl (Modtager ikke genvalg)

f.) Vakant bestyrelsespost for 1 år.

6. Valg af revisor

7. Eventuelt


Fælles kaffebord med skoleforeningen som vært.

Efter kaffen holder højskolelærer Jacob Vestager Tybjerg, Uldum Højskole

sangforedrag med emnet: Sangens fortælling og fortællingens sang.