Årsmøde og generalforsamling 2023

På Folkehjem i Aabenraa

Afholdelsesdato: 1. juni 2023 - kl. 19:30

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af ordstyrer

2. Beretning ved formand Peder Moltesen Ravn

3. Regnskab ved kasserer Anne Mellergaard

4. Indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen følgende afgår efter tur:

a. Søren Wollesen, Nr. Hostrup

b. Anne Mellergaard, Tønder

c. Else Beim, Roost

d. Bodil Jørgensen, Vojens

e. Birgit Langelund, Bolderslev

6. Valg af revisor

7. Eventuelt.

Fælles kaffebord med Skoleforeningen som vært.

Efter kaffebord er der foredrag ved Højskoleforstander Karsten Biering Dressø.