Tidligere årgange

almanak2020

Forord

Sønderjysk Almanak udkommer for 27. gang i sin nuværende form som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og alle, som ønsker at vide noget om sønderjyske forhold.

 

Velkommen til Almanak 2020, der naturligvis vil være præget af 100-året for Genforeningen. Vores store genforeningstema kommer langt omkring: fra afstemningsdagen oplevet af en 15-årig, en billedfortælling fra grænsen ved Taps, den tysksindede lærer, der ikke ville undervise på dansk, forskellige konsekvenser af Genforeningen til udviklingen i forholdet mellem dansk og tysk og arbejdet i den europæiske mindretals-organisation samt meget andet.

 

Vi præsenterer blandt andet også vinderbidraget fra Sønderjydsk Skoleforenings artikelkonkurrence, søndagsturen, igen et naturgenopretningsprojekt, som denne gang er Slivsøen og et eksempel på vores påvirkning af naturen gennem kunstinstallationen "Havfald" i Højer. Endelig har vi også et inspirerende interview med en blind klaverstemmer.

 

Sønderjysk Almanak indeholder endvidere en almindelig kalender, en astronomisk kalender og en tabel over højvandstider ved Vestkysten. Vejviseren indeholder adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer, skoler og kulturinstitutioner i Sønderjylland og Sydslesvig. Vejviseren bliver løbende forbedret og udbygget, og forslag hertil modtages gerne af redaktionen.

Kontakt os på soenderjyskalmanak@outlook.dk

 

Endelig rummer Almanakken mindeord over kendte, afdøde personer fra Sønderjylland og Sydslesvig eller med tilknytning til landsdelen.

 

Udgivelsen af Sønderjysk Almanak er også med til at bidrage til, at unge mennesker fra landsdelen kan få støtte til efterskole- og højskoleophold.

 

Almanakkens hjemmeside er www.sønderjyskalmanak.dk

 

Forsidebilledet er i år Rødding Højskole

Rødding Højskole fylder i år 175 år og er Danmarks ældste folkehøjskole. I år er det samtidig 100 år siden, højskolen vendte tilbage til Rødding, efter at den måtte flytte til Askov som et resultat af krigen i 1864. Rødding Højskole er årets skole i Almanak 2020.

 

Tak for støtte til udgivelsen af Almanakken

Sønderjydsk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med indlæg og idéer, og det gælder forenin-gens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

 

Sønderjydsk Skoleforening og redaktionen ønsker med Almanakken en glædelig jul og et godt nytår 2019.

Forord

Forord

Almanak

Kalenderen

Solens op- og nedgang

Højvande ved Vestkysten

Stjerneskud

Formørkelser i året 2020

Artikler:

Inger Rahbek Andersen: Prolog:

Lis Mikkelsen: For 50 år siden

Christian Moos: Hvad er vellykket integration

Vinderbidrag for Skoleforeningens artikelkonkurrence

TEMA: Genforeningen

Birgit Marie Kjær: En sønderjysk drengs fortælling fra

Folkeafstemningen 1920

Lorenz Christian Asmussen: Afstemningsplakaternes rolle

under folkeafstemningen 1920

Jens Bruhn: Grænsen ved Taps/Frederikshøj 1900 - 1920

Britta Slot Johnsen og Christian Clausen:

Afstemningsfester før og nu

Peter J. Refshauge: Da Christian d. 10. red over Kongeåen

Kirsten Elley: Læreren der ikke ville undervise på dansk

Lis Mikkelsen: Helene Hanssen - kvinden bag H. P. Hanssen

Jens Bruhn: Da gendarmerne drog sydpå

Andreas Johannsen: Kvaksalvere i Sønderjylland ved genforeningen

Poul Krebs Lange: Se sønderjyske skolers markering af

25-året for genforeningen

Gunnar M. Krag: Flytning af grænsesten nr. 127 i Hejlsminde

Steen Bo Frandsen: Hundrede års grænse

Kirsten Futtrup: Mindretal i Europa og Sydslesvig

Klaus Melbye: Vadehavscentret - porten til UNESCO's verdensarv

Søndagsturen: Hans Tonnesen: Fra Lægan til Rudbøl -

en vandretur langs Vidåen

Årets skole: Mads Rykind-Eriksen: Rødding Højskole -

Idé og virkelighed 2019

Poul Krebs Lange og Fritz Sönnichsen: Havfald

Lis Mikkelsen: Blind mand bor i lejlighed med

Københavns bedste udsigt

Frode Sørensen: beretning til Sprogforeningens

generalforsamling 2019

Peder Moltesen Ravn:  Sønderjydsk Skoleforening -

Formandens beretning 2019

Mindeord:

Vagn Baagø Jepsen

Niels Peter Bladt

Jørn Bjerre

Edith Siggaard Madsen

Dorthe Esbjørn Holck

Dorte Beck-Jørgensen

Niels Leth-Sørensen

Søren Andresen

Lorenz Peter Christensen

Håndbog og vejviser

Det Danske Kongehus

Regeringen Mette Frederiksen

Valg i Sydslesvig

Sydslesvig-udvalget

Statsforvaltningen Syddanmark

Region Syddanmark

Sønderjyske regionsmedlemmer

2017 - 2021

Region Sønderjylland-Schleswig

Kommuner i Sønderjylland

Foreninger, organisationer, institutioner m.v.

Kirkelige foreninger og organisationer

Fonde

Danske og frisiske foreninger og

institutioner i Sydslesvig

Musik, teater og kunst

Lokalhistoriske foreninger, arkiver og

samlinger

Biblioteker

Frie skoler

Kirkemusikskoler

Vandrerhjem

Museer m.v.

Museer m.v. i Sydslesvig

Jagt

Jagttider og fredningsbestemmelser

Ferieplan for skolerne i Sydslesvig 2020

Flagregler

Officielle civile flagdage 2019

Tilbage til oversigten